שירות כוכבית בזק / מספר חיוג מקוצר – אילו שירותים חדשים קיימים בשוק?

שירות כוכבית בזק / מספר חיוג מקוצר –
אילו שירותים חדשים קיימים בשוק?

 

חלק מהעסקים והארגונים בישראל אינם יודעים, שחל מהפך בכל הקשור לכוכביות ומספרי חיוג מקוצר וניתן לנייד אותן בקלות ולהרוויח.

 

מה צריך לעשות כדי ליהנות מהמהפכה?

מהם המחירים שיש כיום בתחום הזה?

 

ארגונים ועסקים רבים בישראל, שמשתמשים בשירותי הכוכביות ומספרים מקוצרים (בד"כ מספר מקוצר לעסקים הוא בחיוג של כוכבית ועוד 4 ספרות, כאשר גופים ציבוריים מקבלים מספר מקוצר של 3 ספרות או 4 ספרות – ללא כוכבית), אינם יודעים, שחל מהפך בשירותי הכוכביות בישראל.

גם בתחום החיוג למספרים הארציים (1-700 ו-1-800 ולמספרי החיוג הארציים ל"שירותי פרימיום": 1-900, 1-901, 1-902) חל מהפך, אך הוא ייסקר בכתבה נפרדת.

מדובר בתהליך של מהפך בתחום המספרים המקוצרים, שמשרד התקשורת החל למסד בשנת 2000, אך לאור הפגמים, שנתגלו בשיטה, החל לתכנן רפורמה בנושא ב-2006 וסיים לטפל בגיבוש הרפורמה רק ב-2010 (אך בפועל היא יושמה רק ב-2015).

אולם, במציאות, הרפורמה הזו מ-2010 לא נאכפה, והחלו להצטבר תלונות רבות במשרד התקשורת,  שמתארות קשיים בקבלת השירות של מספר מקוצר לעסקים באופן הסותר את ההוראות החדשות, שפורסמו ב-2010. בתלונות, שהתקבלו נטען, בין היתר, שחלק מבעלי הרישיונות (ספקי התקשורת) מסרבים להקצות ללקוחות (בעלי העסקים) מספרי כוכבית באופן ישיר ומפנים אותם לספקי שירותי הכוכביות (הגדולות בהן הן: "מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג"), שמשמשות גורם מתווך וגובות מחירים גבוהים ביותר עבור השירות, עד כ-2,000 ₪ ויותר לחודש (אלה היו המחירים באותם שנים).

כן הסתבר למשרד התקשורת, שנמנעת מבתי עסק, שהם לקוחות מספרי כוכבית, אפשרות הניוד של מספר הכוכבית שלהם לבעל רישיון תקשורת אחר. התמונה, שעלתה מהפניות הרבות, שהתקבלו, הייתה של השתלטות בפועל של גופים, שאינם בעלי רישיון (דוגמת ספקי הכוכביות) על מספרי החיוג המקוצר ושימוש בהם בניגוד להוראות הרגולטוריות, שנקבעו ע"י משרד התקשורת.

מספרים מקוצרים / שירות כוכביות

 

לאור התלונות, הוציא משרד התקשורת עדכונים לרישיונות כל חברות התקשורת, תיקונים המסדירים בצורה ברורה את היחסים בין ספק התקשורת לספקי הכוכביות. ההוראות הללו פורסמו ביולי 2013. אולם, למעשה, גם הפעם לא חל שינוי וההוראות הללו לא בוצעו.

ההנחיות, שהוציא משרד התקשורת ב-2013 היו מאוד ברורות: נקבע, ששירות מקוצר לעסקים (מספר כוכבית) יינתן בידי בעל רישיון מפ"א בלבד [דהיינו: ספק תקשורת], וכי כל לקוח, שמבקש לקבל את השירות, יכול להתקשר בהסכם עם כל בעל רישיון תקשורת, שיקצה לו מספר מקוצר ממאגר המספרים הפנויים. כן נקבע איסור לכבול לקוח לפרק זמן קצוב ונקבעה זכותו של כל לקוח לניוד לבעל רישיון אחר ללא תשלום "דמי יציאה". בנוסף, נקבעו הוראות לעניין התעריפים, שניתן לגבות בגין השירות, וכן חובות יידוע ועדכון של יתר בעלי הרישיונות. לצד זאת הובהר, שאין מניעה, שבעל הרישיון יפעל בעניין זה באמצעות גורם אחר (דהיינו: משווקים של כוכביות). אולם נקבע, שהאחריות על מילוי כל ההוראות שנקבעו מוטלת על ספקי התקשורת.

בעקבות אי ביצוע ההוראות החדשות, הוציא משרד התקשורת שוב הנחיות חדשות, באפריל 2014 בהן נקבע, שהלקוח של שירות מספר מקוצר לעסקים (מספר כוכבית), הוא המשתמש הסופי ואין להתייחס אל הגורם המתווך בין הלקוח לבין בעל הרישיון (ספקי הכוכביות) כאל "לקוח", מאחר שהמספר המקוצר לא הוקצה לשימושו. כן הובהר, שגורם מתווך כזה גם אינו "הבעלים" של מספר הכוכבית ועל כן אינו רשאי למנוע ניוד של מספר כוכבית המשמש לקוח לבעל רישיון אחר.

גם זה לא עזר וההוראות לא בוצעו. לכן, ביוני 2014 הוציא משרד התקשורת הנחיות והבהרות נוספות, שבהן נאמר, שבהנחיה הקודמת, ביחס להיעדר בעלות הגופים המתווכים על מספרי כוכבית, ההחלטה הזו נכונה גם לתקופה שלפני מועד כניסתן לתוקף של ההנחיות מ-2013. לפיכך, הנחה משרד התקשורת את חברות התקשורת (בעלות רישיון) להתייחס לכלל מספרי הכוכבית, שלא הוקצו ללקוחות ושימשו מעין "מלאי עסקי" של ספקי הכוכביות, כאל מספרי כוכבית פנויים, שניתן להקצותם ללקוחות, לפי רצונם, ואין לספקי הכוכביות כל בעלות על המלאי הזה.

בעקבות כל ההנחיות, "מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג" הגישו במחצית השנייה של 2014 בג"ץ כנגד משרד התקשורת. בינואר 2015 הבג"ץ דחה מכל וכל את החברות הללו והטיל עליהן הוצאות משפט. השופטים דחו את העתירה הטוענת, שספקי הכוכביות הן "הלקוח" וקבעו, שהלקוח הוא בעל העסק המשתמש בכוכביות. בנוסף, נפסק, שהבטחת התחרות ורמת השירותים בתחום התקשורת סותרת אף היא את עמדת ספקי הכוכביות, כמשתקף בחוזים שלהן עם חברת בזק ובשימוע, שנערך להן במשרד התקשורת. הבג"ץ קבע, שהן רק משווקות ואין להן כל מעמד או בעלות על הכוכביות.

שירות כוכבית בזק / מספר חיוג מקוצר

מה המשמעות של ההחלטה הזו על הכיס של בעלי העסקים?

מתברר, שמשמעות הדיון בבג"צ, שספקי שירותי הכוכביות ("מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג") הפסידו בו ב-2015 היא, שאלפי העסקים בעלי מספרים מקוצרים יכולים היו לחסוך בעלויות עד כ-1,500 ₪ בחודש בקלות (18,000 ₪ לשנה) ע"י ניוד המספר לאחד מספקי התקשורת בשוק.

לדוגמה: החיסכון האפשרי בניוד מספר מקוצר, שסופק ע"י "מרכז הכוכביות הארצי" עד 2015: "מרכז הכוכביות" חייב אז את הלקוחות בכ-1,700 ₪ לחודש (1,690 ₪ לחודש + 650 ₪ דמי חיבור חד פעמיים) על שירות מספר מקוצר (שירות כוכבית 4 ספרות), ומאז 2015, בשיחת טלפון אחת, יכול היה כל בעל עסק לנייד את המספר (לבזק, או לכל ספק תקשורת ארצי אחר) ולחסוך 1,500 ₪ בחודש או 18,000 ₪ לשנה.

החיסכון האפשרי בניוד כוכביות מספק השירות בשם "כוכבית המותג" היה מעט נמוך יותר. שכן, ב"כוכבית המותג" המחיר ב-2015 למספר כוכבית היה 990 ₪ לחודש (+ 650 ₪ דמי חיבור חד- פעמיים). כאן ניתן היה לחסוך בניוד: 741 ₪ לחודש (8,892 ₪ לשנה).

בשוק יש ספק נוסף של שירותי כוכביות, שלא היה בבג"ץ, אך ההחלטות חלות גם עליו, וזה "כוכבית פלוס". העלות ב"כוכבית פלוס" ב-2015 הייתה: 880 ₪ לחודש (+ 280 ₪ דמי חיבור חד פעמיים). כאן ניתן היה לחסוך בניוד: 631 ₪ לחודש (7,572 ₪ לשנה).

מיד לאחר שהשוק הזה נפתח לתחרות ב-2015 והעסקים החלו לנייד את מספרי הכוכביות שלהם לספקי התקשורת הגדולים (בעיקר לבזק, אך גם להוט, סלקום ופרטנר), המחירים של כל הספקים, גם של ספקי הכוכביות העצמאיים, החלו לרדת.

חלק מהספקים של השירותים הללו הפסיקו מאז אמצע 2016 לפרסם את עלויות שירותי המספרים המקוצרים אצלם, אולם במו"מ עסקי מולם, ניתן להוריד כל ספק לרמת המחירים של שירותי בזק. זאת, משום שבזק הפכה להיות "הסמן" המוביל של השוק, גם ברמת שירות וגם במחיר. כך, הכוח עבר לידי הלקוחות והתחום הזה הפסיק להיות יקר עבור העסקים.

כיום, כל הספקים (לרבות בזק) גובים על דקת שיחה למספר מקוצר בדיוק את אותו מחיר שנגבה על חיוג למספר רגיל. כיום, אין כל סיבה לשלם יותר על דקת שיחה במספר מקוצר.

"כוכבית פלוס" וספק חדש לשירותי כוכביות בשם First Call הם היחידים כרגע המפרסמים בגלוי את מחיריהם: ב"כוכבית פלוס" העלות היא 280 ₪ דמי התקנה חד-פעמיים, 880 ₪ עלות חודשית לשירות הזה. ב-FirstCall העלות היא 449 ₪ דמי רישום, פיקדון 618 ₪, עלות חודשית 618 ₪. סביר להניח שבמו"מ עסקי ניתן להוריד את המחירים הללו, כי הם עדיין יקרים.

במקביל ובלי כל קשר ישיר, במהלך די מהפכני, משרד התקשורת יצר סוג חדש של רישיון תקשורת, זול, ברור, פשוט ונוח יותר לספקי התקשורת בשם "רישיון אחוד", סוג רישיון תקשורת, שמכיל בתוכו כמעט הכל: שירותי מפ"א (מפעיל פנים ארצי קווי) שירותי נס"ר, שירותי אינטרנט – IPS, שירותי טלפוניה, שירותי סלולר וירטואליים (MVNO), שיחות לחו"ל ועוד. יש כיום 18 ספקים בעלי "רישיון אחוד". כל ספק כזה יכול להציע גם שירותי מספרים מקוצרים ויש ספקים עם רישיון כזה שכבר החלו בכך (דוגמת: סלקט תקשורת, בינת עסקים והלו-015). סביר להניח, שבשנה הקרובה נראה יותר ספקי תקשורת עם "רישיון אחוד" המציעים ללקוחותיהם את השירות הזה, כך שהתחרות בתחום הזה רק תגבר.

מה העלויות של בזק בתחום המספרים המקוצרים לעסקים?

המחירון הרגיל של בזק למספרים מקוצרים: 758.4 ₪ דמי התקנה חד-פעמיים, 293.82 ₪ תשלום חודשי. יש לבזק גם מבצעים ומתברר, שבזק מציעה במחיר של 249 ש"ח לחודש, את קבלת השירות דרכם (כרגע זה מתבצע בשיווק שקט באמצעות מנהלי הלקוחות העסקיים של בזק).

יודגש, שכל לקוח עסקי יכול לנייד את מספרי הכוכביות שלו בין הספקים, וכל חברות התקשורת הגדולות (הכוונה לבזק, הוט, סלקום ופרטנר) וגם חברות התקשורת החדשות בעלות "רישיון אחוד", מעודדות לקוחות עסקיים לנייד אליהן את מספר הכוכבית, לעיתים כדי ליהנות מהכנסות, מעבר לדמי שימוש הקבועים במספר, גם בדמי הקישורית בשיחות הנכנסות.

יודגש, שכל חברות התקשורת חייבות לפרסם את המספרים המקוצרים הפנויים לשימוש, וזה נעשה באתר האינטרנט של החברות. ניוד כוכביות הוא בדיוק כמו כל ניוד של מספר טלפוני. הניוד נעשה בקלות ובמהירות. אין צורך לפנות לספק הכוכביות כדי להודיע לו על ניוד. ספק התקשורת מבצע את הניוד ומודיע לספק הכוכביות (או לחברת התקשורת האחרת, שבה מצוי "מספר הצל"), שהמספר נויד. הדבר היחיד, שבעל העסק צריך לבצע, הוא לבטל את הוראת הקבע (או את הרשאת כרטיס האשראי) לספק הכוכביות, או לחברת התקשורת האחרת, אם הוא משלם לה, במקביל לניוד. יודגש, שאסור לספק הכוכביות או לספק התקשורת הננטש לגבות קנסות או "דמי יציאה" מהעסקים בגלל הניוד וההתנתקות מהם.

לחילופין, אם העסק מרוצה מהשירות של ספק הכוכביות, הוא יכול לנהל עם ספק שירותי הכוכביות מו"מ להורדת המחיר, לרמה של המחיר של בזק (293 ₪ לחודש, מחיר רגיל ללא מבצעים), או אף מתחת לכך, כדי להישאר לקוח שלו. אם ספק הכוכביות לא יסכים, אזי הניוד הוא תמיד אופציה אפשרית וקלה למימוש.

חברות טלפונים וסלולר

חברת טלפונים

שורה תחתונה בתחום שירות כוכבית בזק / מספר חיוג מקוצר:

אין כל סיבה להמשיך ולשלם מחירים מופרזים על שירות טלפוני כה בסיסי כמו החיוג המקוצר בכוכביות לעסקים. אחרי שנים של מאבק הושלמה הרפורמה הצרכנית בתחום הניוד של מספרים לרבות מספרים עסקיים ב-2015 והכוח עבר לידי הצרכנים.

בזק היא "מובילת שוק" ואין סיבה לשלם לספק כלשהו של שירותי מספרים מקוצרים מעבר למה שבזק גובה מלקוחותיה העסקיים. כך, ניתן להתחיל לחסוך הרבה כסף בפעולה פשוטה אחת של ניוד, למי שמשלם יותר ממחיר המחירון של בזק. אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בתחום זה.

 

לשיחה אישית ומיידית עם מהנדס תקשורת מיכאל פנחס חייג/י: 077-8123111

 

סרטון: Short code 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
פורסם בקטגוריה שירותי טלפון מספקי תקשורת, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *